Sheffield Wednesday, Hillsborough

Sheffield Wednesday – Sheffield United 2 – 4, 25-09-17